นโยบายเว็บไซด์

www.worklifeonline.ws เป็นเว็บไซด์ภายใต้การแก้ไขปรับปรุงโดย สุวินัย ม่านทอง หนึ่งในทีม 21millionaire.com เป็นเว็บไซด์และทีมให้ความรู้การทำธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ โดยการสร้างเครือข่ายแบบแนะนำบอกต่อและมีการซื้อใช้สินค้าตลอดต่อเนื่อง การรับรายได้ตรงนี้ท่านจะต้องแนะนำและสร้างเครือข่ายขึ้นมา โดยสามารถดูได้จาก แผนการจ่ายผลตอบแทน ด้วยปณิธาณอันแน่วแน่ที่จะสร้างโอกาสทางธุรกิจที่ดีให้กับคนไทยทุกคน รวมถึงการมีอิสรภาพทางด้านเวลาและการเงิน ผมได้นำรูปแบบธุรกิจที่เรียกว่า การตลาดแบบหลายชั้น หรือที่เรียกว่า MLM เข้ามาเป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน และต้องการที่สร้างธุรกิจ MLM ให้เป็นเครือข่ายสีขาวจริงๆ

กฏและนโยบาย 21millionaire.com

ระเบียบปฏิบัติ

1) ห้ามกระทำการเข้าข่าย ก่อกวน สร้างความเดือนร้อน รำคาญ สแปม (spam) ในทุกรูปแบบ หรือล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น (ระดับความผิด 1)
2) ห้ามไม่ให้ใช้ข้อความหยาบคาย น่ารังเกียจ หรือมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งลามกอนาจาร การคุกคามทางเพศ รวมถึงอื่นๆที่เป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศหรือกฎหมายในราชอาณาจักรไทย (ระดับความผิด 1)
3) ไม่นำชื่อของ 21Millionaire ไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกเหนือจากที่ทางระบบได้อนุญาตไว้ หากมีการกระทำผิดดังข้อตกลงที่กล่าวไว้ (ระดับความผิด 1)

3.1) ไม่อนุญาตให้ใช้โดเมน 21Millionaire.com ไปทำการโปรโมทโดยตรง เช่น http://www.21millionaire.com/affiliate/index.php?userid=xxxxx
3.2) ไม่อนุญาตให้ใช้ชื่อ 21Millionaireในการโปรโมทตัวเองแล้วชักชวนไปทำธุรกิจอื่นๆ
3.3) อนุญาตให้ใช้ชื่อ 21Millionaire ในการโปรโมทตัวเองว่าเป็นสมาชิกของระบบเท่านั้น

4) ไม่นำข้อมูลธุรกิจอื่นใด ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ 21Millionaire มาโปรโมทหรือชักชวนสมาชิกในทีมทุกรูปแบบ ไปจนถึงการกระทำที่เข้าข่ายฉ้อโกง แย่งสายงาน หรือกระทำให้ได้รับความเสียหายอื่นใด กับสมาชิกในระบบ (ระดับความผิด 2)
5) กรณีที่คุณได้กระทำผิดในเชิงอาชญากรรมที่ทำให้ตัวคุณเองได้รับบทลงโทษตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือกฎหมายในราชอาณาจักรไทย แม้การกระทำนั้นจะไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆกับ 21Millionaire ก็ตาม ทางทีมงานมีสิทธิ์ที่จะพิจารณาบทลงโทษให้กับคุณเช่นกัน (ระดับความผิด 3)

 บทลงโทษการกระทำผิด

1. หากเป็นความผิดครั้งแรกโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือไม่มีเจตนา และมีหลักฐานที่แน่ชัด จะระงับ (suspended) เว็บไซต์และตักเตือนผู้กระทำความผิดให้รับทราบความผิดกฏและนโยบายของทีมงาน

1.1 ความผิดระดับ 1 จะระงับ (suspended) เป็นเวลา 3 วัน
1.2 ความผิดระดับ 2 จะระงับ (suspended) เป็นเวลา 7 วัน
1.3 ความผิดระดับ 3 จะใช้บทลงโทษข้อ 3 ทันทีไม่มีการระงับ

2. หากผู้กระทำผิดในข้อ 1 ยังกลับมาจงใจฝ่าฝืน ละเมิดกฏ โดยมีหลักฐานที่แน่ชัด ทางทีมงานจะทำการยกเลิก (banned) ข้อมูลสมาชิกนั้น ๆ ออกจากระบบ รวมทั้งระงับ (suspended) สมาชิกใต้สายงานทั้งหมดอย่างถาวร
3. หากผู้กระผิดทำได้ทำการจงใจกระทำผิดทั้ง ๆ ที่ทราบกฎหรือทราบว่าการกระทำนั้นเป็นเรื่องที่ผิด ทางทีมงานจะทำการยกเลิก (banned) ข้อมูลสมาชิกนั้น ๆ ออกจากระบบ รวมทั้งระงับ (suspended) สมาชิกใต้สายงานทั้งหมดอย่างถาวร

การลงทะเบียนกับทางเว็บไซด์ เป็นเพียงการลงชื่อเพื่อขอศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจเท่านั้น ไม่ใช่เป็นการสมัครธุรกิจแต่อย่างใด โดยทางเว็บจะขอเรียกว่าเป็น ผู้สนใจ ข้อมูลที่ผู้สนใจกรอกเข้ามาเป็นเพียงชื่อ และอีเมล์ เราจะเก็บข้อมูลของท่านและจะไม่นำไปเผยแพร่ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่ท่านได้ร้องขอ และให้อำนาจแก่เรา

การทำธุรกิจนี้ไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก แต่ต้องใช้เวลาและความพยายาม รวมทั้งพลังกาย พลังใจ มุ่งมั่นที่จะเรียนรู้และลงมือทำ เพราะเป็นธุรกิจของคุณเอง ดังนั้นการประสบความสำเร็จเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่ต้องประกอบด้วยการทำงานอย่างวิริยะ ความมุ่งมั่นและพยายาม อย่าลืมนะครับ "ความสำเร็จเกิดกับคนที่ลงมือทำเท่านั้น"


This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.